Ambalaj Sektörü


Ambalaj sektörüne yönelik üretim reçeteleri tanımlanabilir. Sistemde üretim detayları kolaylıkla tanımlanabilir. Tanımlama sırasında yarı mamüller ve çoklu iş istasyonları bir operasyon dizisi oluşturulabilir, çok seviyeli Malzeme İhtiyaç Listesi oluşturulabilir ve Malzeme Ana Üretim Çizelgelemesi (MPS), MRPI-II ve Siparişe yönelik kapasite planlaması (CTP) gibi araçlar ile planlama yapılabilir.

  • Üretim, planlama, satınalma ve dağıtım departmanlarının tedarik zinciri süreçleri sistemde tanımlanabilir ve yönetilir.
  • Hammaddeler, yarı mamüller ve ürün katalogları sistemde malzeme sınıf ve hiyerarşileri kullanılarak tanımlanabilir.
  • Mikro Çözümleri müşteri siparişlerinin karşılanması için satınalma, planlama, finans ve ambar yönetimi ile entegre sağlam bir altyapı kurmaktadır. Müşteriler sağladıkları ciro, satış iadeleri ve karlılık gibi rasyolar ile analiz edilebilir.
  • Operasyonel kararların sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilebilir. Her üretim emri en alt seviyeye kadar malzeme, iş istasyonu, personel ve dolaylı maliyetlerin dağılımı detayında analiz edilebilir.

Mikro Ticari Paketini
Bizden Alan Firmalara

Mikro Raporlama Ücretsiz

  • Windows Uyumlu
  • Microsoft Word, Excel, Pdf, Xml Dosya Aktarımı
  • Excel'de hazırlanan dosyaları Mikro'ya aktarma
  • SQL Veritabanında Çalışır
  • Mac OS İşletim Sisteminde Çalışmaz
  • Elektronik Fatura ve Defter Uyumludur