Mikro Yazılımları

CRM PROGRAMI

Çağrı Yönetimi

Aktivite Yönetimi

Teklif Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Depo Yönetimi

Personel Takvim Yönetimi

Mobil Uygulama

Online Mikro

Program yapısı

GENEL MUHASEBE

Muhasebe Fişi

Mizan Yönetimi

Bilanço Yönetimi

Ba-Bs, KDV

Hesap Planı

Mali Tablolar

Beyannameler

Program yapısı

PERSONEL PAKETİ

Personel Sicil Kayıtları

Puantaj Hesaplama

Bordro Yönetimi

Bildirgeler

Online İşe Giriş Çıkış

Online Bildirge

PDKS Entegrasyon

Program yapısı

FİRMA RAPORU

Mobil Mikro

Raporlama

Android Uygulama

Iphone Uygulama

Müşteri İhtiyacına Göre

Rapor Hazırlama

Program yapısı

ENERJİ PAKETİ

Stok Barkod Yönetimi

Hizmet Yönetimi

Masraf Yönetimi

Satış Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Personel Yönetimi

Finans Yönetimi

Nakit Akış Yönetimi

Üretim Yönetimi

Genel Muhasebe

Program yapısı

TİCARİ PAKET

Hizmet Yönetimi

Masraf Yönetimi

Satış Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Barkod Yönetimi

Finans Yönetimi

Nakit Akış

Program yapısı

Akış Diyagramı

Mikro Ticari Paketini
Bizden Alan Firmalara

Mikro Raporlama Ücretsiz

  • Windows Uyumlu
  • Microsoft Word, Excel, Pdf, Xml Dosya Aktarımı
  • Excel'de hazırlanan dosyaları Mikro'ya aktarma
  • SQL Veritabanında Çalışır
  • Mac OS İşletim Sisteminde Çalışmaz
  • Elektronik Fatura ve Defter Uyumludur