“30 Yıllık Deneyim 44 Farklı Çözüm... Büyük ve Büyümeyi Hedefleyen İşletmelere...”

TİCARİ PAKET

 • Stok Yönetimi
 • Hizmet ve Masraf Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Teklif ve Sipariş Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Nakit Akış Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • +10 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı

MUHASEBE

 • Hesap Planı
 • Muhasebe Fiş Yönetimi
 • Mizan Yönetimi
 • Bilanço Yönetimi
 • Mali Tablo Yönetimi
 • Beyanname Yönetimi
 • BA - BS Yönetimi
 • Maliye Bakanlığı Entegrasyonu
 • +10 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı

PERSONEL

 • Sicil İşlemleri
 • Puantaj İşlemleri
 • Tahakkuk İşlemleri
 • Avans talep İşlemleri
 • İzin yönetimi
 • Bordro İşlemleri
 • PDKS Aktarımı
 • Personel İcra Takibi
 • Ücret Simulatörü
 • Bildirgler
 • SSK Entegrasyonu
 • Muhasebe Entegrasyonu
 • +10 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı

DIŞ TİCARET

 • İthalat yönetimi
 • Gümrük Giriş Beyannamesi
 • Proforma Fatura
 • Maliyetlendirme
 • İhracat Yönetimi
 • Packing Listesi
 • KDV İadesi
 • Sipariş Yönetimi
 • +10 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı

E-DEVLET

 • E-Fatura Modülü
 • Gelen ve Giden Fatura
 • E-Arşiv Yönetimi
 • E-Defter Yönetimi
 • E-Devlet Yönetimi
 • Muhasebe Entegrasyonu
 • Ticari Paket Entegrasyonu
 • +10 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı

ÜRETİM

 • Stok Yönetimi
 • Hizmet ve Masraf Yönetimi
 • Satinalma Yönetimi
 • Satis Yönetimi
 • Teklif ve Sipariş Yönetimi
 • Finans ve Nakit Akış Yönetimi
 • Genel Muhasebe
 • Bütçe Yönetimi
 • Üretim Mrp1
 • Personel Yönetimi
 • Demirbaş Yönetimi
 • +20 Kullanıcıyla Sınırlı

Program yapısı